Strumień magnetyczny

...
...

Nanoweber
1000000000
Microweber
1000000
Milliweber
1000
Weber
1

Volt Second
1
Metr kwadratowy Tesli
1
Maxwell
100000000
Centymetr kwadratowy Gaussa
100000000

Kwantowy strumień magnetyczny
4,84×1014
Kliknięcie wartości danych po prawej stronie spowoduje automatyczne skopiowanie danych.